Feedback training, wat maakt het zo belangrijk?

Door de jaren heen zijn er verschillende trainingsvormen in het leven geroepen die een meerwaarde kunnen betekenen binnen het bedrijfsleven. Voor verschillende van deze trainingen geldt dat ze in de praktijk nog wel eens over het hoofd worden gezien. Het gaat hierbij dan onder meer om de zogenaamde feedback training die kan worden gevolgd. Feedback is in de praktijk van cruciaal belang om van te leren en om de skills waarover je beschikt te kunnen verbeteren. Ben jij ook van plan om een dergelijke training te gaan volgen, maar wil je graag om te beginnen eerst duidelijkheid over wat zo’n training nu precies inhoudt? Dan zal je kunnen vaststellen dat het doornemen van de informatie die je aantreft hieronder zeker en vast de moeite waard kan zijn.

Een feedback training met een dubbel voordeel 

Voor een zogenaamde feedback training geldt dat er in de praktijk twee concrete voordelen aan verbonden zijn. In eerste instantie is het zo dat mensen door het volgen van een dergelijke training leren hoe ze zelf feedback kunnen geven aan medewerkers. Dat is ontzettend belangrijk. In de praktijk is het namelijk zo dat je alleen door rekening te houden met feedback echt kan groeien. Veel mensen zien dit over het hoofd en bestempelen feedback als iets wat negatief is. Dat is niet juist. 

Het volgen van een speciale feedback training zorgt er in de praktijk in eerste instantie voor dat het duidelijk zal worden hoe je zelf feedback als een vorm van opbouwende kritiek kan geven. Van cruciaal belang is namelijk om er rekening mee te houden dat er geen sprake mag zijn van bijvoorbeeld zeer negatieve feedback. Is dat wel het geval? Dan spreekt het voor zich dat de ontvanger van de feedback daar wellicht veel minder snel mee aan de slag zal willen gaan.

Leer hoe ook zelf om te gaan met ontvangen feedback

Voor een feedback training geldt dat ze dus werkt op twee verschillende manieren. Om te beginnen is het zo dat je leert hoe zelf feedback te geven die kan worden aangemerkt als opbouwende kritiek. Anderzijds is het tevens zo dat je zelf ook leert om te gaan met de feedback die je krijgt. Voor heel wat mensen geldt namelijk dat ze niet goed weten hoe ze hier nu precies mee om dienen te gaan. Geldt dat ook voor jou? Dan is het wellicht de beste keuze om een dergelijke teamtraining te gaan volgen.

Voor heel wat mensen geldt dat ze feedback die ze krijgen bestempelen als iets negatief. Dat is echter in de praktijk helemaal niet juist, integendeel. Veel beter is het dan ook om de feedback die je ontvangt te gebruiken en in te zetten als een tool om je vaardigheden te verbeteren. Is het voor jou nog niet meteen helemaal duidelijk hoe je dat nu precies het beste aan kan pakken? Dan is het meer dan een aanrader om ervoor te kiezen om je te verdiepen in hetgeen het volgen van één van de feedback trainingen op de markt voor jou kan betekenen. Zoveel is zeker.